Kommunikation

 

Kommunikation

 

Hur vi kommunicerar har en direkt inverkan på våra relationer och är av avgörande betydelse för hur vi uppfattas. Att bli medveten om vilka signaler du själv skickar ut med ditt kroppsspråk och din röst samt att kunna läsa av andra är oerhört viktigt, såväl i privatlivet som i affärssammanhang.

Varför behöver vi träna oss?
Kommunikation är en praktisk kunskap som består av så mycket mer än ord. Trots att vi dagligen kommunicerar med vår omgivning är det ändå allt för sällan att vi verkligen tränar oss i vår kommunikation med andra.

Hur företaget kommunicerar har stor betydelse för hur de anställda mår, hur arbetet fortskrider och hur företaget uppfattas av andra. Förbättrad kommunikation minskar även risk för stress och konflikter.