"Beslut påverkas alltid av känslor"


Vikten av kommunikation i affärssammanhang bekräftas av forskning och studier kring sambandet mellan arbetsklimat och medarbetarnas hälsa samt kopplingen mellan upplevelser i näringslivet och företagets framgång.
 

Intressanta artiklar och publikationer:

Verksamhetsstyrning, arbetsmiljö och hälsa i kommunal vård och omsorg

Avhandling "The Impact of managerial Leadership on Stress and Health"

WHO Healthy Workplace

Healthy workplaces and productivity

Upplevelsers roll för näringslivet

Industrins känsla för upplevelser

Artikel Din Hälsa "Träna dig i att kommunicera!"

 


All kommunikation vi sänder ut eller tar emot väcker känslor.
Vilken känsla vill du förmedla?