Management Consulting

 

Vi erbjuder stöd till styrelse, VD och andra ledande personer, främst i mindre och medelstora företag:

 

Insatser erbjuds som rådgivare, bollplank och mentor i begränsad omfattning eller kompetens- och kapacitetsförstärkning vid analyser, utformning av planer och genomförande.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion för att se vad vi kan göra för din verksamhet.